uczulenie na inne zwierzę

Jak myślicie czy pies może być uczulony na inne zwierzę (np. królika) przebywające w tym samym mieszkaniu?

Comments

  • edited August 2012
    Trzeba byłoby zapytać jakiegoś przytomnego weta - najlepiej specjalistę od alergii u zwierząt.

    Ponieważ psy cierpią na alergie właściwie identyczne z ludzkimi (pokarmowe, kontaktowe np. na pyłki roślin, na nikiel), to możliwe, że również mogą je uczulać zwierzęta innych gatunków, tak jak uczulają ludzi.
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!